Feed on
Posts
Comments

Detta är ett mer personligt inlägg – och en uppmaning från mig att tipsa nära och kära.

En blodtrycksmätare är ett användbart verktyg för den som regelbundet vill hålla koll på sitt blodtryck och sin hälsa. Om man vet att man har högt blodtryck så är det extra viktigt att man håller kolla på sina nivåer. Genom att i tid få reda på att ens blodtryck ligger på en allt för hög nivå kan man komma till rätta med problemet och förhindra allvarliga följdsjukdomar. En blodtrycksmätare kan också hjälpa en att få reda på vid vilka tillfällen som blodtrycket är särskilt högt. Detta är mycket relevant information för den som försöker sänka sitt blodtryck, eftersom orsakerna kan vara många och svåra att få reda på. Det är också något som ett enskilt läkarbesök inte kan ge svar på. Visste du att blodtrycket styrs av mängden vitamin D i blodet? Läs mer om det här. Undrar hur det är kopplat till solen…

Hur fungerar en blodtrycksmätare?

En blodtrycksmätare fungerar genom att man stryper blodflödet tillfälligt. När man sakta börjar släppa på trycket igen kan man mäta det så kallade systoliska trycket. När blodet sedan flödar helt fritt så kan man mäta det man kallar för det diastoliska trycket. Mätningen går i grunden ut på att man kontrollerar pulsåders högsta och lägsta tryck. Man kan sedan dra slutsatser om ifall man har lågt, normalt eller högt blodtryck. Många digitala varianter kan visa resultatet från mätningen på en display, vilket gör dem enkla att använda. Blodtrycksmätarna kostar idag inte särskilt mycket och tar dessutom väldigt lite plats. Detta gör att man enkelt kan förvara dem i till exempel bad- eller sovrummet och sedan kolla sig själv med jämna mellanrum. Det är kort sagt en bra investering för sin egen hälsa och kan leda till att man besparar sig själv allvarliga hälsoproblem.

De finns att köpa lite här och var – kika på vad som matchar dina behov och håll blodtrycket under kontroll!

Leave a Reply