Feed on
Posts
Comments

Ett bra rekryteringsföretag ska kunna hitta och rekrytera den perfekta kandidaten för just ditt företag och specifikt tjänsten ni är ute för att fylla. Leverantören bör också ha en pool av kandidater för olika uppdrag och typer av branscher. Bemanningstjänster är det bästa svaret för företag som inte själva vill genomföra en rekrytering, såväl som för företag som inte har intern kompetens (eller inte har tillräckligt stora resurser för att på heltid anställa någon för detta). Ung bemanning blomstrar ju just nu, vilket gör det extra intressant.

Företagen väljer bemanning för att de vill komma i kontakt med en bra källa för arbetskraft, och dessutom tillfälligt kan allokera resurser vid exempelvis julruschen. Bemanning innebär också att mindre företag får möjligheten att ta sig an större projekt och kunder än deras ordinarie kapacitet tillåter. Många företag kräver t.ex. säsongsarbetare, vilket blir ett naturligt steg mot att anlita ett bemanningsföretag för att öka friheten att justera sin arbetskraft efter efterfrågan.

För att utveckla det ovanstående resonemanget: Många typer av företag tar gärna kortare större uppdrag, och har mer fokus på detta än långsiktiga samarbeten. Punktinsatser, om man nu vill kalla det det. Exempelvis kan en städ- och servicefirma upphandla ett större kontrakt som t.ex. innebär att de två gånger om året servar och rengör ett större fartyg. Med bemanning kan ledningen ta beslutet att hyra in personal under dessa tre dagar, och när uppdraget sedan är slut går alla därifrån nöjda. Serviceföretaget slipper ha överkapacitet sett till personal, fartyget får sin service, och bemanningsföretaget får hyra ut personal. Djupgående finns det självklart fler utmaningar, men detta känns som ett ganska talande exempel.

Leave a Reply