Feed on
Posts
Comments

Återvinna papper

Vi går mot en mer och mer datoriserat samhälle men även om sättet vi kommunicerar och skickar meddelanden till varandra blir mer virtuella så kommer papper och tidningar fortfarande att finnas kvar. Pappersförpackningar, papper och tidningar finns runt omkring oss, i brevlådan i form av kuvert, brev, tidningar, magasin med mera. Att återvinna papper är bra för miljön och det är enkelt för dig och mig!

Tekniska Verkens hemsida kan man läsa om hur man ska sortera.

Börja med att sortera ut de pappersförpackningar, papper och tidningar som du har i hemmet eller på kontoret. Det är inte speciellt svårt.
Till pappersförpackningar räknas papperskassar, mjölkkartonger och mjölpåsar. Alla typer av pappersförpackningar samlas in via olika återvinningsstationer och sopstationer och efter det balas dem. När de har balats så skickas de vidare till pappersbruk där en avskiljningsprocess börjar. Material som aluminium och plast sorteras bort från pappret. Efter det skiljs pappersfibern ut för att sedan återvinnas till nytt papper. Pappersfiber kan återvinnas mellan sex och sju gånger innan de blir utslitna. När pappersfibern är tillräckligt utslitna görs det istället äggkartonger av det återvunna pappret.
Även tidningar är lätt för oss privatpersoner att återvinna. De samlas och skippas till en sorteringsanläggning där de blir sorterade och sen balas. Sedan skickas de vidare till pappersbruk som gör om tidningarna till nytt papper. Det som ska sorteras som tidningar är förutom tidningar reklamblad och skrivpapper.

Det finns mängder av återvinningsstationer och sopstationer runt om i Sverige och det finns flera i Stockholm. Så du som stockholmare har ingen anledning till att inte återvinna, satsa på återvinning Stockholm!

Leave a Reply